» © Мар'ян Коцан » 8 квітня 2013 року

Про залишення заяви без розгляду на підставі пункту 8 частини першої статті 207 ЦПК України

№ 32/0/9-13 від 19.03.2013                                

Головам апеляційних судів областей,

міст Києва та Севастополя,

Апеляційного суду Автономної

Республіки Крим

Про залишення заяви без розгляду

на підставі пункту 8 частини першої

статті 207 Цивільного процесуального

кодексу України

Розглянувши звернення заступників голів апеляційних судів м. Києва та Одеської області щодо деяких спірних питань застосування цивільного процесуального права, судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає наступне.

Питання: Чи має право суд при відкритті провадження у справі зобов’язати позивача сплатити судові витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача, а при невиконанні цієї вимоги на підставі пункту 8 частини першої статті 207 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) залишити заяву без розгляду?

Чи можливо у такому разі визнати явку позивача обов’язковою, якщо він подав заяву про розгляд справи за його відсутності, із застосуванням відповідних правових наслідків?

Відповідь: Під судовими витратами розуміють витрати, які несуть учасники цивільного процесу у зв’язку із розглядом і вирішенням цивільної справи. Вони складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи (частина перша статті 79 ЦПК).

Частину третю статті 79 ЦПК доповнено пунктом 6, який передбачає, що до витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.

Частина дев’ята статті 74, частина третя статті 122 ЦПК визначають виклик у суд відповідача, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, через оголошення у пресі.

Також частиною другою статті 82 ЦПК передбачено, якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява відповідно до статті 207 ЦПК залишається без розгляду.

Разом із тим процесуальні дії вчиняються судом у порядку і в суворій послідовності та відповідності до вимог, встановлених цивільним процесуальним законом (цивільна процесуальна форма).

Наведене не дає підстав для залишення заяви без розгляду згідно з вимогами статті 207 ЦПК у разі, якщо у встановлений судом строк витрати, повʼязані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача, не будуть оплачені, виходячи з такого.

Так, пунктом 8 частини першої статті 207 ЦПК передбачено, що суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк.

Отже, частина друга статті 82 ЦПК, що діє в редакції закону з часу прийняття кодексу (18 березня 2004 року), не в повній мірі відповідає
пункту 8 частини першої статті 207 ЦПК, що діє в редакції Закону № 3674-VI від 08 липня 2011 року.

При цьому в разі колізійності норм, які регулюють одні й ті самі правовідносини, застосовується норма закону, прийнята пізніше.

Таким чином, оскільки у статті 119 ЦПК вимогою до позовної заяви є надання документа, що підтверджує сплату судового збору, і саме через несплату судового збору, а не через неоплату витрат, пов’язаних із розглядом справи, заява залишається без руху, то пункт 8 частини першої
статті 207 ЦПК до наведеної вище правової ситуації застосований бути не може.

Крім того, при відкритті провадження у справі в ухвалі суддя вирішує питання, передбачені частиною п’ятою статті 122 ЦПК, а питання з оплатою витрат, пов’язаних із публікацією в пресі оголошення про виклик, стосується подальших стадій судового процесу.

Також пунктом 4 частини першої статті 169 ЦПК передбачено право суду визнати явку позивача, який подав заяву про розгляд справи за його відсутності, обов’язковою, а частина третя цієї статті вказує на те, що у разі його повторної неявки суд залишає позовну заяву без розгляду.

Проте застосування зазначених норм процесуального права до
пункту 8 частини першої статті 207 ЦПК, якою передбачено, що суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, неможливо, оскільки визнати явку позивача в судове засідання можливо лише для дачі ним особистих пояснень, тобто пояснень, що стосуються предмета та підстави позову.

У зв’язку із цим до внесення відповідних змін до ЦПК витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача, підлягають оплаті позивачем на загальних підставах, а у разі їх неоплати вони підлягають стягненню при ухваленні судового рішення відповідно до вимог статті 88 ЦПК.

Заступник Голови                                                                          П. О. Гвоздик

Прокоментуй!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вгору