» © Мар'ян Коцан » 11 вересня 2010 року

Постанови Пленуму ВСУ

У цивільних справах

(перевірено станом на 09.02.2012)
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав, Постанова № 5 від 04.06.2010 року

 Про судове рішення у цивільній справі, Постанова № 14 від 18.12.2009 року

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними, Постанова № 9 від 06.11.2009 року

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду, Постанова № 5 від 12.06.2009 року

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції, Постанова № 2 від 12.06.2009 року

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи, Постанова № 1 від 27.02.2009 року

Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку, Постанова № 12 від 24.10.2008 року

Про судову практику у справах про спадкування, Постанова № 7 від 30.05.2008 року

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя, Постанова № 11 від 21.12.2007 року

Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову, Постанова № 9 від 22.12.2006 року

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах, Постанова № 8 від 30.05.1997 року

Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів, , Постанова № 5 від 12.04.1996 року

Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності, Постанова № 20 від 22.12.1995 року

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, Постанова № 5 від 31.03.1995 року  

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, Постанова № 4 від 31.03.1995 року  

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками, Постанова № 14 від 29.12.1992 року  

Про практику розгляду судами трудових спорів, Постанова № 9 від 06.11.1992 року    

   

У кримінальних справах

Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки, Постанова № 7 від 04.06.2010 року

Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи, Постанова № 6 від 04.06.2010 року

Про судову практику у справах про злочини проти власності, Постанова № 10 від 06.11.2009 року

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва, Постанова № 7 від 12.06.2009 року

Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції, Постанова вiд 30.05.2008 № 6

Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, Постанова вiд 30.05.2008 № 5

Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах, Постанова вiд 28.03.2008 № 3

Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства, Постанова № 2 від 28.03.2008 року

Про судову практику у справах про хуліганство, Постанова № 10 від 22.12.2006 року

Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві, Постанова № 8 від 24.10.2003 року

Про практику призначення судами кримінального покарання, Постанова № 7 від 24.10.2003 року

Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства, Постанова № 4 від 25.04.2003 року

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди, Постанова № 6 від 27.03.1992 року

Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок, Постанова № 7 від 04.10.1991 року

У господарських справах

Про судову практику в справах про банкрутство, Постанова № 15 від 18.12.2009 року   

Про практику розгляду судами корпоративних спорів, Постанова № 13 від 24.10.2008 року

Коментування вимкнено
Вгору