» © Мар'ян Коцан » 8 квітня 2013 року

Про застосування Закону України Про амністію

№ 152/0/4-12 від 07.02.2012                                

Головам апеляційних судів областей,

міст Києва та Севастополя,

Апеляційного суду Автономної

Республіки Крим

Статтею 6 Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08 липня           2011 року № 3680-VI передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Відповідно до статті 12 цього Закону його дія поширюється на осіб, які вчинили злочини до набрання ним чинності включно. Наведене відповідало положенням статті 1 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01 жовтня 1996 року № 392/96-ВР (у редакції від 01 жовтня 1996 року).

Із 01 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону «Про застосування амністії в Україні» та інших законодавчих актів України» від 02 червня 2011 року № 3465-VI, відповідно до якого Закон України «Про застосування амністії в Україні» викладено у новій редакції.

Згідно з новою редакцією Закону України «Про застосування амністії в Україні» амністією визнається повне або часткове звільнення від відбування покарання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.

Амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, КК України та цього Закону.

Зазначене дозволяє зробити наступні висновки.

1. Положення частини 1 статті 5 КК України є формою реалізації  частини 1 статті 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із частиною 2 статті 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

2. Відповідно до частини 4 статті 5 КК України якщо після вчинення особою діяння, передбаченого КК України, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

3. Порівняльний аналіз положень Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08 липня 2011 року та Закону України «Про застосування амністії в Україні» (у редакції Закону від 02 червня 2011 року) дає підстави для висновку, що положення Закону України «Про амністію у 2011 році» є більш сприятливими для осіб, котрі притягуються до кримінальної відповідальності за діяння, які вони вчинили до набрання чинності цим Законом включно.

4. Крім того, Закон України «Про застосування амністії в Україні»               (у редакції Закону від 02 червня 2011 року) є базовим законом, положення якого має бути враховано в майбутньому при підготовці законів про амністію відповідно до визначеної у статті 7 періодичності (закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію, Верховна Рада України може приймати не частіше одного разу протягом календарного року).

5. Закон України «Про застосування амністії в Україні» (у редакції Закону від 02 червня 2011 року) не містить застережень про втрату чинності Законом України «Про амністію у 2011 році» із 01 січня 2012 року, а також Закон України «Про амністію у 2011 році» від 08 липня 2011 року не містить застережень про його незастосування у зв’язку із новою редакцією Закону України «Про застосування амністії в Україні».

Таким чином, враховуючи положення статті 5 КК України, при вирішенні питань застосування амністії за діяння, які були вчиненні до набрання чинності Законом «Про амністію у 2011 році» від 08 липня                2011 року включно необхідно застосовувати положення цього Закону, якщо це поліпшує становище особи.

Положення кримінально-процесуального закону на відміну від закону про кримінальну відповідальність не містять норм про зворотну дію процесуального закону в часі. Так, згідно з частиною 2 статті 3 КПК України при провадженні у кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє відповідно під час дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи.

Законом України «Про застосування амністії в Україні» (у редакції Закону від 02 червня 2011 року) внесено зміни до статті 6 КПК України. Так, виключено пункт 4 частини 1 статті 6 КПК України; частину 3 статті 6 КПК України викладено у новій редакції; частину 4 статті 6 КПК України виключено.

Зазначені положення кримінально-процесуального закону України регулювали, зокрема, порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії.

Із 01 січня 2012 року вказані зміни до КПК України набрали чинності, у зв’язку із чим на сьогодні процесуально неурегульованим є порядок застосування амністії відповідно до Закону України «Про амністію у         2011 році», положення якого передбачають не лише звільнення від призначеного судом покарання, але й звільнення від кримінальної відповідальності за діяння, які були вчинені особами до набрання чинності цим Законом включно.

Такі випадки можуть мати місце при тривалому розгляді справи судом  і станом на 01 січня 2012 року справи не було розглянуто по суті або до набрання цим законом чинності такі справи було направлено на додаткове розслідування.

Враховуючи положення частини 1 статті 58 Конституції та статті 5 КК України щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, в цьому випадку мають застосовуватись положення пункту «а», частини 2 статті 8 Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08 липня 2011 року: цей Закон застосовується щодо осіб, кримінальні справи та матеріали про злочини яких перебувають у провадженні органів дізнання та досудового слідства, – за поданням цих органів, погодженим із прокурором, або за заявою самої особи, її захисника чи законного представника.

Судова палата у кримінальних справах

Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

Прокоментуй!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вгору