» Статті © Мар'ян Коцан » 21 квітня 2013 року

Чергові зміни в страхуванні “Автоцивілки”

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 5 липня 2012 року змінено порядок страхування і виплати страхового відшкодування по так званій "автоцивілці".  Остаточно всі зміни вступили в дію з 5 лютого 2013 року.

Оскільки страхове право є однією з галузей моєї спеціалізації, хочу поділитися своїми міркуваннями щодо внесених змін до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі – Закон).

Перше, що приємно вразило, це визначення поняття "особи, відповідальність яких застрахована". В новій редакції п. 1.4. Закону володіння забезпеченим транспортним засобом (ТЗ) вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду.

Для потерпілих така зміна є позитивною, позаяк раніше законність експлуатації забезпеченого транспортного засобу певною особою потрібно було обґрунтовувати. Для цього страховики вимагали різні підтверджуючі документи (довіреності, договори оренди, шляхові листи тощо). Зрозуміло, що такі документи у потерпілих відсутні і вони ставали заручниками добросовісності страхувальників та самих осіб, відповідальність яких застрахована. А оскільки, ці особи не є отримувачами виплати, то особливої зацікавленості у якнайшвидшому наданні страховику відповідних документів у них немає.

Враховуючи внесені зміни, тягар доказування неправомірності володіння забезпеченим ТЗ лягає на страховика. В іншому випадку володіння вважається правомірним.

Внесеними змінами інакше врегульовано питання чинності договору страхування при відчуженні ТЗ. Якщо раніше договір припиняв дію з моменту відчуження ТЗ, то зараз він зберігає чинність до закінчення строку його дії.

Встановлено мінімальні розміри страхового відшкодування за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, із стійкою втратою працездатності та зі смертю потерпілого. До внесення змін Законом не було передбачено обов’язкові мінімуми страхового відшкодування за таку шкоду.

Мінімальний розмір страхового відшкодування за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати (на даний момент 38,23 грн.) , встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів.

Закон не містить тлумачення поняття "відповідний заклад охорони здоров’я". Основи законодавства України про охорону здоров'я дають наступне визначення цього поняття:

"заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників"

Отже, звичайна районна поліклініка є закладом охорони здоров'я в розумінні Закону. Крім наведеного, це підтверджується Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим Наказом МОЗу від 28.10.2002 № 385.

Вимоги щодо обов’язковості саме стаціонарного лікування Закон не містить. Відтак, амбулаторне лікування наслідків ДТП також надає право на отримання страхової виплати.

Оскільки раніше мінімальний розмір страхової виплати за лікування не був встановлений, то це питання гостро не стояло. Зараз, навіть при відсутності підтверджених витрат на лікування, можна розраховувати на виплату пропорційну кількості днів лікування (а не днів непрацездатності).

В зв'язку з цим страховикам доведеться ретельніше перевіряти обґрунтованість як витрат на лікування, так і строків такого лікування.

Як наслідок будуть виникати суперечки через різницю між заявленими вимогами потерпілих і виплатами страховиків.

Змінами до Закону встановлено також мінімальний розмір страхового відшкодування за шкоду, пов’язану зі стійкою втратою працездатності потерпілим. В разі встановлення потерпілому І, ІІ або ІІІ групи інвалідності, розмір страхового відшкодування має бути щонайменше 36, 18 та 12 мінімальних заробітних плат відповідно.

Загальний розмір страхового відшкодування утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку. Право на відшкодування мають особи, зазначені в ст. 1200 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), а саме: непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання (діти до 18 років, чоловік, дружина, батьки, які досягли пенсійного віку), а також дитина потерпілого, народжена після його смерті.

Моральна шкода.

Відповідно до змін до Закону моральна шкода є складовою шкоди, заподіяної життю та здоров’ю потерпілого. Як і раніше страховик несе відповідальність тільки за моральну шкоду, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий – фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Однак, порядок її виплати та визначення розмірів кардинально змінилися.

До внесення змін до Закону моральна шкода встановлювалась тільки судом і страховик ніс відповідальність в розмірі не більше 5 відсотків від страхової суми. Тепер страховик зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду в розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю. Тобто, Закон зобов’язує виплачувати моральну шкоду разом зі страховою виплатою незалежно від того, чи такі вимоги взагалі висуваються з боку потерпілого.

При цьому, максимальна межа не встановлена.

Моральна шкода, заподіяна смертю фізичної особи, має фіксований розмір – 12 мінімальних заробітних плат (на даний момент 13 764,00 грн.) і виплачується рівними частинами чоловіку (дружині), батькам та дітям потерпілого.

На мою думку, такий порядок визначення факту і розміру моральної шкоди не вписується в загальні рамки (принципи) цивільного права.

Загальновідомим фактом є те, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди та не пов'язана з розміром останньої (ч. 4 ст. 23 ЦК).

Крім того, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від глибини фізичних та душевних страждань, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

І насамкінець, отримання відшкодування моральної шкоди є правом особи, а доведення факту її заподіяння і її розміру – обов’язком. Тобто, згідно з ЦК, для реалізації свого права особа зобов’язана довести наявність та розмір моральної шкоди. Водночас, особа може відмовитись від доведення цього і як наслідок від відшкодування такої шкоди взагалі.

На противагу поняттю "моральна шкода" в цивільному праві, Закон вводить інше поняття під такою ж назвою, яке:

-  напряму залежить від розміру матеріальної шкоди і водночас зовсім не залежить від  глибини фізичних та душевних страждань;

-  виплачується в обов’язковому порядку незалежно від доведеності факту її заподіяння, а також не залежно від волі самого потерпілого;

-  виплачується в розмірі встановленому не судом, а Законом.

Про фізичне знищення транспортного засобу.

Кардинально змінено підхід до відшкодування шкоди, пов’язаної з фізичним знищенням транспортного засобу.

По-перше, визнання ТЗ фізично знищеним зараз не потребує згоди власника. ТЗ вважається фізично знищеним незалежно від позиції його власника при наявності однієї з обставин:

1. ремонт ТЗ є технічно неможливим;

2. ремонт ТЗ є економічно необґрунтованим.

Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо витрати на ремонт ТЗ перевищують вартість самого ТЗ до дорожньо-транспортної пригоди.

Однак, якщо раніше витрати на ремонт мали бути підтверджені виключно експертизою, то зараз вони можуть бути також підтверджені аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром.

Враховуючи, що в переважній більшості аварійні комісари є працівниками страхових компаній, можна припустити, що їх висновки з цього питання можуть бути не зовсім об’єктивними.

До внесення змін в Закон було два варіанти розрахунку: коли власник погоджувався з тим, що ТЗ фізично знищений і коли він з цим не погоджувався. Зараз лишився один варіант розрахунку, оскільки страховик більше не має обов’язку погоджувати з власником визнання ТЗ фізично знищеним. При цьому, залишився той варіант, який в попередній редакції Закону застосовувався у випадку, коли власник заперечував проти визнання ТЗ фізично знищеним.

Про податок на додану вартість.

Новелою внесених до Закону змін є чітка позиція щодо податку на додану вартість (ПДВ).

Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (ТЗ) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи, сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту.

Тобто, вартість відновлювального ремонту зменшується на коефіцієнт зносу, а сума ПДВ віднімається повністю. Я можу помилятися, але в моєму розумінні це виглядає так:

Наприклад,

вартість запасних частин – 10 000 грн. (в т.ч. ПДВ 1 666,67 грн.),

коефіцієнт зносу – 0,7 (максимум).

10 000,00 грн. Х (1 - 0,7) – 1 666,67 грн. = 1 333,33 грн.

Звичайно, потерпілий має право на отримання доплати у випадку документального підтвердження проведеного ремонту. Але відкритим залишається питання в якому розмірі. А якщо, наприклад, фактична вартість ремонту (а відповідно і ПДВ) виявиться більшою, ніж розрахована страховиком? Законом це чітко не врегульовано. А страховики в свою чергу будуть з двох значень застосовувати менше. Тобто, якщо фактично сплачений ПДВ менший, ніж попередньо розрахований, то виплачуватимуть фактично сплачений податок. А якщо більший фактично сплачений ПДВ більший, ніж попередньо розрахований, – то попередньо розрахований.

Враховуючи відсутність чіткого законодавчого врегулювання, і перший і другий варіант будуть обґрунтованими.

Прокоментуй!

Ключові слова: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вгору