» зразки документів, Корисна інформація © Мар'ян Коцан » 25 вересня 2010 року

ЗРАЗОК позовної заяви про стягнення суми страхового відшкодування (по “цивілці”)

Зразок складений на основі позовної заяви по реальній справі. Страховик жодним чином не реагував на вимоги надати інформацію та копії документів (в тому числі і на адвокатський запит). Справа ускладнювалась тим, що на момент звернення до адвоката автомобіль був вже відремонтований і провести автотоварознавче дослідження вже було не можливо. Рішенням суду позов задоволено повністюю. Воно опубліковано на сайті Судової адміністрації України - ТУТ. Апеляційна інстанція своєю УХВАЛОЮ залишила рішення без змін. Посилання на норми Закону в редакції, яка діяла на дату публікації.

[!! Замінити текст у квадратних дужках !!!]

                                                                                   До [назва суду]

                                                                 Позивач: [ім'я позивача]
                                                                                   [повна адреса позивача,індекс]
                                                                                  тел.: [номер телефону]
                                                                                 факс.: [номер факсу]
                                                                    в особі: [ім'я представника]
                                                                                  [повна адреса, поштовий індекс]
                                                                                   тел.: [номер телефону]
                                                                                  факс.: [номер факсу]

                                                        Відповідач: [ім'я або назва відповідача]
                                                                                   [повна адреса відповідача, індекс]
                                                                                   тел.: [номер телефону]
                                                                                   факс.: [номер факсу]
                                                                                    [якщо номери засобів зв’язку
                                                                                    невідомі, доцільно зазначити:
                                                                                   "(номери засобів зв’язку невідомі)"]

Ціна позову: [ціна позову] грн.
Судовий збір: [сума судового збору] грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення суми страхового відшкодування

[Дата] мала місце дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в якій було пошкоджено належний мені автомобіль марки [марка автомобіля], номер державної реєстрації [реєстраційний номер] (транзитний).

Даний факт підтверджується постановою [дата, номер, назва суду](копія додається), відповідно до якої винним у скоєнні ДТП визнано [ім'я водія], водія автомобіля марки [марка автомобіля], номер державної реєстрації [реєстраційний номер].

На даний момент мій автомобіль зареєстровано згідно тимчасового реєстраційного талону [номер талону] (копія додається), номер державної реєстрації [реєстраційний номер]. Підтвердженням цього є довідка про пошкодження автомобіля, видана на місці ДТП (копія додається), в якій зазначено номер кузова транспортного засобу, який відповідає номеру кузова, що зазначений в тимчасовому реєстраційному талону [реєстраційний номер].

Оскільки відповідальність заподіювача шкоди згідно полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [номер полісу] застраховано у [назва страхової компанії], [дата] мною була подана заява про виплату страхового відшкодування та ряд інших документів у страховику. Доказом цього є зазначена заява, яка була написана в одному примірнику і знаходиться у Відповідача в матеріалах справи про врегулювання страхового випадку. Також це підтверджується копією супровідного листа [дата, номер] про передачу матеріалів справи з [назва міста] міського відділення Відповідача до [назва міста] обласної дирекції.

Останній документ по даній справі – постанова [дата, номер, назва суду], був поданий страховику [дата].

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі – Закон) виплата страхового відшкодування здійснюється  протягом одного  місяця  з дня отримання страховиком необхідних документів.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону страховик зобов'язаний направити заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення протягом трьох робочих днів з дня   прийняття відповідного рішення.

Проте, станом на [дата] ані письмового повідомлення, ані страхового відшкодування я не отримав.

Враховуючи це, за моїм дорученням адвокатом було направлено Відповідачеві адвокатський запит з метою отримання інформації, та копій необхідних документів (копія додається).

В зазначеному запиті ставилося питання про підтвердження або спростування Відповідачем виконання мною всіх обов’язків та надання всіх документів для прийняття рішення по справі.

Згідно повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції (копія додається) запит було отримано Відповідачем [дата].

Однак, незважаючи на прохання адвоката надати відповідь протягом 10 днів, станом на [дата] відповіді не надано. Це унеможливило подання копій частини доказів на стадії пред’явлення позову.

Вважаю поведінку відповідача такою, що порушує чинне законодавство та мої права як потерпілого внаслідок ДТП, в зв’язку з наступним:

1. Підстави відповідальності.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором.

Поліс [номер поліса] (копія додається) укладено на умовах першого типу (див. копію поліса). Відповідно ч.15.1 ст.15 Закону за першим типом застрахована відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка експлуатує його на законних підставах.

Отже, цивільно-правову відповідальність [ім'я водія] за шкоду, заподіяну під час керування автомобілем [марка автомобіля], номер державної реєстрації [реєстраційний номер] станом на [дата] (дата ДТП) було застраховано.

Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану   внаслідок   взаємодії   кількох  джерел підвищеної небезпеки настає у особи, винної у заподіянні збитків (п. 1 ч. 1 ст. 1188 Цивільного кодексу України).

Вина [ім'я водія] підтверджується постановою [дата, номер, назва суду] (копія додається).

Оскільки вина застрахованої за полісом [номер полісу] особи визнана судом, то ДТП, що сталася [дата] відповідно до ст. 6 Закону є страховим випадком, внаслідок якого у Відповідача настає обов’язок здійснити виплату страхового відшкодування.

2. Розмір відшкодування.

Відповідно до ст. 29 Закону у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством.

Витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом мого автомобіля підтверджуються товарним чеком [дата, номер] на придбання запасних частин та актами виконаних робіт по ремонту автомобіля (копії додаються).

Розрахунок фізичного зносу колісного транспортного засобу (КТЗ) здійснюється відповідно до Методики товарознавчої експертизи і оцінки транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду  державного майна України від 24.11.2003 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395 (далі – Методика).

Відповідно до п. 1.6. Методики фізичний знос КТЗ (його складників) – утрата вартості КТЗ (його складників), яка зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей КТЗ (його складників) порівняно з вартістю нового подібного КТЗ (його складників).

Згідно п. 7.41. Методики для складників КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років значення  фізичного зносу приймається рівним 0,7. Оскільки строк експлуатації мого автомобіля близько 22 років (1987 рік випуску), то фізичний знос рівний 0,7.

Згідно товарного чеку [дата, номер] для відновлювального ремонту було придбано запасних частин на суму 2800,00 грн.  Отже, з урахуванням фізичного зносу (0,7) до відшкодування за замінені запасні частини належить:

2800,00 грн.  Х (1- 0,7) = 840,00 грн.

Крім того, відповідно до актів виконаних робіт було здійснено роботи по відновленню автомобіля на загальну суму 19 250,00 грн.

Отже, розмір страхового відшкодування, що належить до виплати на мою користь становить:

840,00 грн. + 19 250,00 грн. = 20 090,00 грн.

Крім того, відповідно до ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) на мою користь підлягає стягнення витрат на правову допомогу в сумі 550,00 грн.

Дані витрати підтверджуються укладеним договором про надання правової допомоги та розрахунковими документами (копії додаються).

3. Підсудність

Поліс [номер полісу] було укладено [назва міста] обласною дирекцією [назва страхової компанії]. Крім того, цей підрозділ проводив збір всіх необхідних документів по даному страховому випадку.

Відповідно до ч. 7 ст. 110 ЦПК Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

В зв’язку з наведеним, керуючись ст.ст. 3, 110, 137 ЦПК, Цивільного кодексу України,

прошу суд:

1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2. В якості забезпечення доказів витребувати у Відповідача та долучити до даної цивільної справи матеріали по врегулюванню збитку, а саме:

а).     заяву на виплату страхового відшкодування;

б).     акт огляду пошкодженого транспортного засобу;

в).     фотознімки пошкодженого транспортного засобу;

Подання даних доказів є утрудненим для Позивача, в зв’язку з тим, що вони знаходяться у Відповідача, та зібрані ним в ході врегулювання страхового випадку. На адвокатський запит вони надані не були.

3. Визнати подію, що мала місце [дата] страховим випадком відповідно до полісу [номер полісу] та Закону.

4. Стягнути з Відповідача на мою користь 20090,00 грн. страхового відшкодування.

5. Стягнути з Відповідача на мою користь 550,00 грн. витрат на правову допомогу.

6. Всі витрати, пов’язані з розглядом справи покласти на Відповідача.

Додатки:

[список додатків]

[дата] __________________                                          [позивач]

87 коментарів

Ключові слова: , , , , , , , , ,

87 Коментарів до ЗРАЗОК позовної заяви про стягнення суми страхового відшкодування (по “цивілці”)

 1. Олександр Пише:

  Добрий день Мар’ян Васильович.
  Поясніть будь ласка, якщо в оцінці вказано:
  – вартість матеріального збитку 22 000 грн
  – вартість відновлювального ремонту 43 000 грн.
  – КТЗ – 0.4964 (машині 8 років).
  Яку суму страхового відшкодуання повинна сплатити страхова?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Розмір страхового відшкодування розраховується вім вартості матеріального збитку (22000,00 грн.). Від цієї суми віднімається розмір франшизи, якщо така передбачена полісом винуватця. Матеріальний збиток і є вартість відновлюівльного ремонту зменшена на коефіцієнт зносу.

 2. Сергій Пише:

  Добрий день Мар’ян Васильович.
  Прошу Вашої консультації. Моє авто в кредиті, звичайно застраховано по КАСКО та ОСЦПВ.
  У дворі мого будинку авто було пошкоджене (подряпина на передньому бампері), що засвідчила страхова компанія при звернені згідно Договору.
  Після оформлення усіх процедур, мені була відмова у виплаті страхового відшкодування, на підставі ніби то я порушив графік платежів по Каско. Після письмового звернення і копій платіжок
  Страхова перерахувала грошові кошти на своє СТО, але не в повній сумі (практично в 3 рази менше) хоча франшиза «0» і знос запчастин «0».
  На моє звернення у телефонному режимі, мене ігнорують. Перерахувати кошти на мій картковий рахунок теж. Банк наполягає на подальше страхування авто (КАСКО).
  Що мені робити?
  З повагою Сергій.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Для початку зверніться з письмовою заявою до страховика з вимогою роз’яснити причини такого розходження в сумах. Просіть в заяві також надати копії підтверджуючих документів. А вже за результатами відповіді можна приймати рішення про подальші дії. Оскільки автомобіль в заставі, то банк має право вимагати (і в договорі це швидше всього зазначено) страхування предмету застави. Тому вимоги банку законні. Відмовитись страхувати автомобіль на тій підставі, що страхова компанія не виплатила кошти Ви не можете. Однак, можете спробувати на цій підставі погодити з банком страхування в іншій компанії.

 3. Александр Пише:

  Доброго дня. Я е винуватцем дтп з иноземцем. Пройшло 2роки і 10 місяців після дтп. Він подав в суд на відшкодування. Страхова не покриває. 76тис., срочний ремонт 12тис., моральної шкоди 10тис., 3процентов річних 6тис., іінфляція 90тис. Суми наближені. Він не давав про себе знати весь час після апеляції, подав апеляцію бо в нього зношеність шин 100 відсотків. Я страхову попередив про дтп, е бумага з печаткою. Як і куди він звертався про виплату я не знаю. 180тис. для мене непідйомна сума. Як мені себе повести. Суд через три дні дякую.

 4. Богдан Пише:

  Добрий вечір, Мар’яне Васильовичу! Ситуація така: ДТП за участю одного авто, пасажир автомобіля зазнав тілесних ушкоджень, водій залишився неушкодженим. Було відкрито кримінальне впровадження. Потерпілий від ДТП подав цивільний позов, але згодом від нього відмовився, оскільки було підписано договір відповідно до якого виний у ДТП відшкодував завдану шкоду у повному обсязі. Винуватець був застрахований (обов`язкове страхування). Страхова компанія відмовила у страховій виплаті потерпілому, у зв`язку відсутністю забов`язання з їх сторони, оскільки завдана шкода відшкодована. Скажіть будь ласка, чи є сенс подавати позов до суду, якщо ні то чому? Буду щиро Вам вдячний за відповідь.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Відповідно до ч. 22.1 ст. 22 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” страховик відшкодовує шкоду, заподіяну внаслідок ДТП життю, здоров’ю, майну потерпілого. Якщо при підписанні договору між потерпілим і винуватцем досягнуто згоди щодо розміру цієї шкоди і вона фактично повністю відшкодована (як Ви самі зазначаєте), то у страховика дійсно немає підстав для здійснення виплат. На даний час порушене право потерпілого вже відновлено в повному обсязі самим винуватцем. А якщо немає порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, то немає і підстав для їх захисту судовому порядку.

 5. Тетяна Пише:

  Доброго дня! Підкажіть, будьте добрі, як діяти у такому випадку. Моє авто було застраховане у “Провідній”. Син на моєму авто став винуватцем аварії, в результаті був пошкоджений припаркований автомобіль. Ми звернулися у страхову, але, так як номери кузова пошкодженого автомобіля не співпадають з тими, що вказані в документі, страховку не виплачують. Власник пошкодженого авто звернувся до суду на відшкодування матеріальних та моральних витрат не страховою, а моїм сином. Що робити? Буду дуже вдячна за відповідь на електронну пошту. Слухання справи вже післязавтра.

 6. Микола Пише:

  Добрий вечер Мар’ян Васильович!
  Прошу Вашої консультації, оскільки не знаю що робити далі. Моє авто було в кредиті, застраховано по КАСКО в СК “АХА” та ОСЦПВ в “ТАС”.У серпні 2012р було ДТП, в результаті якої постраждало моє авто,вартість відновлення (152000грн) пошкодженого авто згідно звіту Експертної компанії “Укравтоекспертиза” перевищує 70% від його дійсної вартості (91000грн), тобто за умовами договору КАСКО визнається повною загібеллю авто.Оскільки моє авто було ще в кредиті,СК “АХА” вирахувала розмір страхового відшкодування (18000грн), сума якого була перерахована на рахунок “УкрСиббанку” для покриття кредиту та авто через онлайн-аукцион продано за 62000грн.Винуватець ДТП, якого визнано винним Постановою суду 28.02.13, не мав права користуватись авто, оскільки зовсім не має посвідчення водія, це авто його брата.Обоє наші авто застраховані по ОСЦПВ в СК “ТАС”.Копія Постанови суду 12.03.13 передана до СК “ТАС”.В звязку з тим, що на момент продажу авто я виплатив кредит в сумі 18690дол.,у мене не залишилось ни авто, ни грошей. Тепер у мене такі питання?
  1. Чи можливо мені отримати страхове відшкодування у вигляді різниці між 152000-(18000+62000)=70000грн.з СК
  “ТАС” чи винуватця ДТП або володільця авто?
  2.На кого подавати в першу чергу позов до суду – на СК “ТАС” чи винуватця ДТП або володільця авто?
  3. На кого подавати позов до суду – на СК “ТАС” чи винуватця ДТП або володільця авто для відшкодування матеріальної та моральної шкоди?
  4.Куда лучше звертатись, якщо СК “ТАС” відмовить у страховому відшкодуванні або його зменшить?
  5.Якщо страхове відшкодування СК “ТАС” та відшкодування матеріальної та моральної шкоди не покриє різниці у сумі 70000грн., до кого звертатись в цьому випадку?
  Прошу не відмовити та надати відповідь на мою поштову скриню, з повагою Микола.

 7. Анастасія Пише:

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Мою машину ударили в момент коли вона була припаркована. Я отримав копію страхового полісу винуватця аварії. Коли звертаюсь до страхової, де застраховано ТЗ, який спричинив аварію, звичайно в мене вимагають постанову Суду. Адміністративні справи, як відомо, розглядаються без потерпілої сторони, точніше сказати, її навіть не повідомлюють про засідання. Як дізнатися чи було вже засідання та у якому суді? Дякую.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   За загальним правилом такого роду справи надсилають в районний суд за місцем реєстрації правопорушника. Однак, у Вашому випадку постанова суду не обов’язкова. Пояснення надішлю Вам на електронну скриньку. Якщо ще актуально.

 8. Валентин Касьян Пише:

  Доброго дня, будь-ласка, допоможіть. Придбав автомобіль у своїх знайомих. Власник авто, згідно техпаспорту, помер. Доручення не оформили. Оформив на цей автомобіль страховий поліс на своє ім’я. Сталося ДТП, згідно рішення суду визнано винним іншого учасника. Страхова відмовляється виплачувати відшкодування посилаючись, що згідно техпаспорту я не являюсь власником. Що робити у такому випадку?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   В даному випадку претензій до страхової бути не може. Річ в тім, що офіційно Ви не придбали автомобіль, а взяли покористуватися. При цьому, без жодних документів. У Вас немає майнового інтересу. Цей автомобіль був власністю померлого, а зараз він є частиною спадкового майна. Спадкоємці можуть заявити вимоги на цей автомобіль і по закону будуть праві. Для того, щоб таких ситуацій не виникало потрібно правильно оформляти правовідносини і не економити на податках і зборах при переоформленні. Зараз можу порадити домовитись, щоб спадкоємці прийняли в спадщину цей автомобіль, отримали відшкодування і передали його Вам. Або щоб прийняли в спадок автомобіль, відчужили його офіційно Вам, Ви його переоформили на себе і отримали відшкодування.

 9. Игорь Пише:

  Скажите пожалуйста что делать если страховая компания НЕ выплачивает страховку. Суд уже Был назначили определенное возмещение прощло уже больше чем 90 дней а страховая молчит.Я звонил в страховую, но они кормят меня “завтраками”. Я не знаю куда обращаться и какое заявление писать. Подскажите пожалуйста.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Якщо я правильно зрозумів, то вже відбувся суд по справі по адміністративне правопорушення і з моменту надання страховику останнього документа (включаючи постанову суду по цій справі) минуло 90 днів.
   В такому разі можна поскаржитись в Нацкомфінпослуг. А можна позиватися безпосередньо до суду. Але це за умови, що Ви можете довести дату надання страховику останнього документа по справі. В іншому випадку доказати, що страховик порушує терміни виплати буде складно.

 10. Мітя Пише:

  Доброго дня Мар’яне Васильовичу ! В мене стався страховий випадок (я потерпівший)! Страхова винуватся нарахувала мені за ремонт мого авто набагато меншу суму до виплати (десь приблизно 60% від реального збитку)! Підскажіть будь ласка що робити в такому випадку і чи варто судитися ? Дякую

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Без матеріалів важко відповісти. Річ в тім, що страхове відшкодування і вартість відновлювального ремонту – це різні поняття. В багатьох випадках страхове відшкодування є меншим від вартості ремонту. І не завжди в таких випадках зі сторони страхової компанії є порушення. Для початку порекомендую витребувати від страховика розрахунок страхового відшкодування. З нього можна зрозуміти чи правильно розрахована сума страхового відшкодування.

 11. Юрій Пише:

  Доброго дня! Підкажіть чи варто подавати до суду на страхову компанію “Оранта” у справі, де вона визнає що застрахована ним особа винна у дтп, на що було рішення суду (дтп сталося 24.05.2012р). Я вже двічі письмово звертався в “Оранту” і двічі отримував видписки що страхові виплати будуть здійснені.у який суд потрібно звертатися щоби відстояти свої права?
  Дякую.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Я не можу категорично порадити чи подавати позов до суду. Це Ваше право і Вам вирішувати. Суд займе трохи часу. Тільки майте на увазі, що відписуватись вони можуть як завгодно довго. Щоб потім Ви не пожаліли про втрачений час. Маючи рішення, яке набрало законної сили Вам не доведеться випрошувати відшкодування. При наявності коштів на рахунках їх просто спишуть державні виконавці на Вашу користь. Я виходжу з того, що для позову у Вас є необхідні документи. Так слідує з Вашого запитання. Зокрема письмове підтвердження з “Оранти” про визнання страхового випадку і розміру збитку у Вас є.

 12. Андрій Пише:

  28.09.2012 відбулося ДТП за участю 4-х авто, рішенням суду, згідно розгорнутої довідки ДАІ винуватцями є 3-і 4-й, автомобілі, мій автомобіль 2-й від удару з-го по інерції вдарив автомобіль 1-й, 4-й автомобіль після цього вдарив 3-й автомобіль. Згідно рішення суду власника 3-го атомобіля визнано винуватим у порушенні ПДР, що спричинило пошкодження 1-го і 2-го автомобіля, власника 4-го автомобіля також визнано винним у порушенні ПДР (хоча шкода ним практично не була завдана), Страхова з-го автомобіля відшкодула 1/2 суми завданої шкоди мотивуючи це тим, що згідно довідки ДАІ винуватцями є 2 автомобілі, а відтак відшкодування збитків ділиться на ці 2 автомобілі, не зважаючи на те, що згідно рішення суду де зазначено, що шкоду 1 і 2-му авто завдав 3-й автомобіль. Страхова компанія 4-го авто також відмовляється проводити виплату по страховому випадку мотивуючи, це ти що є рішення суду де чітко встановлено винуватця ДТП. Підскажіть будь-ласка, що можна зробити в цій ситуації, буду дуже вдячний.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Нічого особливого порадити не можу. Виходячи з Вашого повідомлення бачу, що кожен страховик має для себе більш-менш обгрунтування своєї позиції. В такому випадку потрібно зібрати всі можливі документи (в т.ч. переписку зі страховими компаніями) і позиватися до суду. І вже в суді доказувати свої вимоги. Просити в суду витребувати справи про адміністративне правопорушення на всіх винуватців і долучити їх до матеріалів цивільної справи.

 13. Анна Пише:

  Скажите пожалуйста что делать если страховая компания не виплачивает страховку. Суд уже был назначили определенное возмещение прощло уже больше чем 90 дней а страховая молчит. Я не знаю куда обращатся и какую заяву писать. Подскажите пожалуйста.

 14. Олександр Пише:

  Доброго дня, Мар”ян Васильович.
  01 травня 2012 року мій автомобіль Мерседес -307Д потрапив в ДТП. На місце були викликані працівники ДПС, які оформили ДТП, скали протокол на винуватця(водій ВАЗ-2101). тоді ж я повідомив телефоном свою страхову компанію про настання страхового випадку. В перший же робочий день ми з винуватцем ДТП оформили повідомлення про ДТП та я подав заяву про відшкодування збитків. На протязі 10 днів прибув експерт, оцінив збитки. Оскільки мій автомобіль 1982 року випуску, стразова компанія оцінила його залишкову вартість в сумі 30000 тис.грн. Збитки ж були нараховані в сумі 36000 грн. мені запропонували продати автомобіль, я відмовив. Тоді страхова компанія повідомила що сума збитків буде становити 15550,84 грн. Я згоден на таку суму. Нарахування виплати було проведено 05 липня 2012 року, № справи 7466, про що мені повідомили усно в страховій компанії. Все ніби в строки і правильно. Виникає запитання – чому я Вам пишу? Максимальний срок виплати закінчився за 90 днів. Це початок серпня 2012 року. Однак дотепер СК “Оранта” виплату не провела, мотивуючи це (усно) тяжким матеріальним становищем. Знаю, що це не привід для відмови виплат. оскільки вже почався шостий місяць прострочки виплати, я хочу звернутися до суду. Проблема в тому, що все що я описав – існує, але жодної копії документів я не робив. Як реально я можу звернутися в суд? Чи, можливо в СК з проханням надати копії документів? А якщо я звернусь в Ск, а вони за той час мені виплатять відшкодування, то чи можу я звертатися в суд про стягнення пені за прострочку виплати? Який термін для стягнення франшизи з винуватця? Де можу знайти зразки позовних заяв для мого випадку? Буду дуже вдячний за допомогу.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Доброго дня.
   Для початку зверніться з письмовою заявою про отримання копій документів.
   Заяву зареєструйте. Протягом місяця повинні надіслати копії.
   В заяві просіть підтвердити на певну дату (ви ж знаєте коли надали) надання останнього документу по справі. Якщо з наявних у Вас листів не випливає ця дата.
   Якщо не буде документів протягом 1,5-2 місяці, то звертайтесь з позовом до суду.
   Взагалі-то у вас вже тепер виникло право звернутися до суду. Але чим будете доказувати свої вимоги? В крайньому випадку можна зіслатися на лист зі страхової і просити суд витребувати решту документів. Але я не знаю змісту листа, тому точно сказати не можу.

 15. Олег Пише:

  Доброго дня!Допоможіть будь-ласка порадою!В 2010р.відбулась ДТП з моєю участю,та за моєї вини.Мою відповідальність було застраховано цивілкою з франшизою 510грн.,в потерпілої сторони було каско.ДТП було оформлено ДПС і я нажаль повідомив про це страховика тільки усно.Через 6 міс страхова потерпілої сторони попросила копію мого поліса,я відправив.Через два роки мені моя страхова спочатку шле повідомлення оплатити франшизу,а через тиждень ще одне повідмлення оплатити всю суму (7200),бо я їх не повідомив.Чи можна чимось зарадити!Дякую

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   В принципі Закон дає право страховику звернутися з регресною вимогою у випадку невчасного повідомлення про страховий випадок. Однак, відповідно Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування Верховного Суду України: “несвоєчасне повідомлення страховика про настання страхового випадку саме по собі не може бути підставою для відмови від страхового відшкодування, а лише в тому випадку, коли воно позбавляє страховика можливості дізнатися, чи є ця подія страховим випадком, тобто якщо буде доведено, що відсутність у страховика відомостей про це могло вплинути на його обов’язок виплатити страхове відшкодування”
   Відтак, у разі заявлення до Вас позову, по можливості спробуйте довести перед судом, що Вами подані всі необхідні документи для здійснення виплати. І це не перешкодило страховику з’ясувати обставини страхового випадку і розмір шкоди.

 16. Людмила Пише:

  Доброго дня! 1 листопада 2012р. мій батько потрапив у ДТП. Винуватцем суд визнав водія іншого авто. Батько (як інвалід 2 групи) злякався і залишив місце ДТП, бувши при цьому під дією лікарських засобів.Незалежна експертиза оцінила в 15000грн. Чи виплатить страхова компанія в даному випадку?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Цікаво. Якщо він залишив місце ДТП, то як тоді оформлялися документи? З іншого боку, якщо в постанові суду описано обставини ДТП вказано учасників і/або їх ТЗ, то страховик мав би здійснити виплату. Закон зобов’язує учасників ДТП не залишати місце події. Однак, він передбачає, що право на відмову у виплаті страхового відшкодування настає, якщо потерпілий не виконав обов’язки згідно Закону і якщо це призвело до неможливості страховика встановити факт ДТП, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди. Якщо в постанові та інших документах все детально описано, то страховик не має права відмовити у виплаті.

 17. Валентина Пише:

  12.07.2012. було скоєно ДТП, винувана інша сторона. 14.09.2012. до страхової було подано останній документ та написано заяву про відшкодування. Через місяць прийшов лист від СК прпо прийняте позитивне рішення про виплату, але не вказану суму. На мій інфорамійний запит відповіді мені не було надано, посилаючись на те, що інформаційний запит було складено не правильно. В телефонному режимі назвали суму виплати, яка на 10 тис. менше ніж обійшовся реомнт автомобіля. Але незважаючи ні на що, навіть через 90 днів виплата не здійснена. Які мої дії в подальшому? Як впливати на СК? Дуже буду Вам вдячна за слушну пораду та допомогу.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Для перевірки правильності розрахунку страхового відшкодуваня необхідно витребувати страховий акт, розрахунок страхового відшкодування та документ, на підставі якого здійснювалась оцінка збитку (висновок автотоварознавчого дослідження, ремонтна калькуляція тощо).
   У випадку порушення строків виплати (якщо маєте на руках документальне підтвердження), можете написати скаргу в Нацфінпослуг про порушення законодавства про страхування. Можна безпосередньо звернутися з позовом до суду.

 18. Роман Пише:

  Доброго дня. Допоможіть мені будь ласка. 2 жовтня трапилось ДТП за участю мого авто. 18 жовтня рішенням суду було визнанно винуватцем іншу сторону, страхова компанія якої забовязувалась мені відшкодувати збитки по автоцивілці.
  В ході експертної оцінки, яку проводила страхова компанія були нараховані збитки на сумму 31 тис.грн.
  Після багатократних спроб додзвонитись до страхової 28.11.2012 я нарешті почув “вердикт” – 6 тис. грн!!!
  і пропозиція продати своє авто за 26 тис.

  Як заявив страховик, сумма збитків перевищувала 70% допустимий поріг вартості авто (який вони оцінили аж у 32тис.грн), тому компенсують лише цю вартість, а саме купити моє авто за 26 і +6 тис= 32тис – вартість до ДТП!!!

  Я не знаю, як там вони оцінюють авто, але ринкова вартість його складає 45-50тис (фольксваген гольф 3, 1993р.)

  Ще одна проблема в тому що я вже продав автомобіль у битому стані за 19 тис.

  Таким чином я залишився без авто із суммою в 25 тис.
  Що мені робити, до кого позиватись(страхової чи винуватця), щоб мені хоч якось мінімізувати свої збитки?

  P.S. У вашому зразку позивної заяви схожа ситуація: старе авто; сумма збитків, яка напевно перевищює його вартість (воно у вас 87р), але про продаж мова не йдеться.

 19. Оксана Пише:

  шановний Маряне!
  Прошу Вас розяснити мені, яким чином мені подати звернення та куди при тому, що страхова компанія не виплачує по ДТП вказану на СТО суму для ремонту? Чи можна мені звертатися до Виконавчої служби із проханням про стягнення визначеної суми чи мені потрібно подавати цивільно-правовий позов?
  Щиро вдячна. З повагою оксана.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Виконавча служба виконує рішення суду, яке вже набрало законної сили. Тому, якщо страхова компанія не хоче здійснити виплату добровільно, потрібно звертатись до суду з відповідним позовом, подавши всі необхідні докази.

 20. Надія Пише:

  Підкажіть будь-ласка чи можу я заявити клопотання про відкладення розгляду справи у цивільному процесі, у зв”язку з необхідністю підготовки до судових дебатів? Чи повинен суд задовільнити дане клопотання? Може є якась практика з цього приводу?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Ви, звичайно, можете заявляти таке клопотання. В багатьох випадках судді задовольняють, але це не є обов’язком для суду. А практика з цього питання у кожного своя. Якщо справа розглядається доволі довго, то великі шанси, що таке клопотання буде відхилено. Особливо, якщо Ви професійний юрист.

 21. Тетяна Пише:

  Доброго дня! Допожіть, будь ласка, вирішити моє питання. Я потрапила у ДТП. Винуватцем суд визнав водія іншого авто. Страхова компанія винуватця відшкодувала заподіяну шкоду, за вийнятком франшизи. Проте винуватець франшизу виплачувати мені відмовляється. Як правильно скласти позовну заяву до суду та які документи до неї додати?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Як звичайну позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяних ДТП. Тільки крім іншого потрібно зазначити, що частину збитку відшкодовано страховикомі зазначити суму відшкодування. До позовної заяви, крім інших документів, потрібно буде долучити копію полісу страхування. Якщо винуватець не бажає добровільно виплатити розмір франшизи, то є зміст вже просити суд стягнути невелику моральну шкоду. Ви ж зазнали дискомфорту і хвилювань в зв’язку з пошкодженням Вашого майна?

   • Тетяна Пише:

    А який вигляд має дана позовна заява? Я пишу, але не впевнена, що буде складено правильно…
    І які конкретно документи слід додавати? Перший і, сподіваюся, останній раз стикаюся з таким питанням…

    • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

     На сайті є достатньо зразків для безкоштовного самостійного використання. В тому числі є зразок досить подібної позовної заяви – http://kotsan.com.ua/2010/09/458v/ . Звичайно, що ці зразки на 100% не можуть всім підходити. Тому, якщо не хочете звертатись за платною допомогою до спеціаліста, потрібно трохи самостійно переробляти під конкретну справу.

 22. Оля Пише:

  Доброго дня. Страхова компанія “Інвестсервіс” зникла залишивши мене без відшкодування по автоцивілці.Чи можу я стягувати кошти в іншої сторони, винуватої в ДТП, цивільна відповідальність якої була застрахована в цій страховій компанії?

 23. Адрій Пише:

  Доброго дня. Страхова компания «Інвестсервіс» зникла, залишивши мене без виплати по автоцивілці. Чи можу я стягувати кошти в іншої сторони, винуватої в ДТП, яка була застрахована в цій страховій компанії?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Якщо коротко, то у винуватця ДТП є обов’язок сплатити тільки розмір франшизи та суму, що перевищує суму страхового відшкодування (ліміт відповідальності страховика). Однак, у випадку банкрутства страховика, у разі недостатності коштів та майна, відшкодування здійснює МТСБУ.

 24. Юрій Пише:

  Доброго дня, буду вдячний за пораду. ДТП сталося в м. Харкові 15 червня 2012 року, заяву про страхове відшкодуваня подано до НАСК “Оранта” 27 липня 2012 року також у Харкові. Додано рішення суду, всі інші документи. Є рішення страховика про виплату відшкодування від 13 серпня 2012 року. Строк 90 днів від подання заяви за Законом минув. Про телефоні дзвінки до “Оранти” розповідати – лише час марнувати. Надіслали до “Оранти” письмову вимогу про виплату відшкодування у 10 денний термін. Чекаємо, але надії мало.
  Яким чином подати позов проти “Оранти” до суду у Харкові?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Якщо підрозділ НАСК “Оранта” в Харкові має статус філії або представництва, то відповідно до ч. 7 ст. 110 ЦПК позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.

 25. Діма Пише:

  Доброго дня, Мар’ян Васильович. В мене склалася така ситуація. Ще в січні 2010р в результаті зіткнення двох авто на дорозі було пошкоджено мій автомобіль, що знаходився на стоянці (один з учасників дтп після зіткнення в”їхав мій автомобіль. Водії цих авто мали лише автоцивілки різних страховиків. На місці ДТП були ДАІ, склали схему дтп, видали довідку про пошкодження авто.Авто забрали на штрафплощадку. На наступний день я визвав незалежного автокомісара, який оцінив збитки і видав документ в якому сказано, що кузов авто відновленню не підлягає, потрібно заміну кузова. (удар був такої сили, що мій авто в повітрі розвернуло на 180 градусів, ударило в поруч зупинений авто і викинуло на тротуар). Також було викликано представників із страхових компаній, які пофотографували пошкодження автомобіля, щось позаписували і сказали, що поки суд не знайде винного в даному дтп жодна з них нічого відшкодовувати мені не буде.
  Після цього суд визнав винним водія, авто якого вдарило мій автомобіль (він рухася на високій швидкості, здійснював обгін авто на перехресті з пішохідним переходом і не пропустив авто яке повертало ліворуч).
  Винуватець подав апеляцію. Було проведено відтворення ДТП, і через деякий час суд признав його вину частково. До цього часу кінцевого результату немає. розбите авто продане невідновленим.
  Підкажіть будь ласка, куди звернутись, щоб отримати хоча б якесь відшкодування.
  чи можна подавати заяву в страхову з визнанням тільки часткової вини водія?
  Чи є у компаній страховиків термін давності справи?
  Збитки встановлені незалежним експертом 32тис. грн, що для мене є досить великою сумою.
  Дякую.

 26. Богдан Пише:

  Отримав від страхової по автоцивілці відшкодування в розмірі біля 50 % від реальних затрат.
  Хоча протокол огляду автомобіля складений страховим комісаром чесно, і обсяги робіт збігаються, виникла різниця за рахунок відсутності ПДВ при розрахунку вартості робіт, матеріалів і запчастин (на чеках і розрахунках, виданих СТО, ПДВ присутній), неправильно нараховано коефіцієнт зносу і невелику різницю в оплаті за виконану роботу (страхова 140 грн./люд.год, СТО 152 грн./люд.год).
  Хочу судитися, але не знаю, з ким – зі страховою, чи з винуватцем ДТП за отримання різниці між фактичними затратами і нарахованоми страховою.
  Я би хотів ще отримат моральне відшкодування.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Це досить поширений випадок. Річ в тім, що страхове відшкодування і відновлювальний ремонт – це різні поняття. Крім того, чеки з СТО можуть не мати нічого спільного зі збитком. СТО – це комерційна організація, яка самостійно встановлює ціни. По матеріальних збитках всі вимоги (крім франшизи) – до страхової компанії. Це у випадку, якщо доведете, що страхова компанія не правильно здійснила розрахунок страхового відшкодування. Для цього потрібно або самому володіти відповідними знаннями, або залучати спеціаліста автотоварознавця. По моральній шкоді – в залежності чим ви її обгрунтовуєте. Якщо пошкодженням Вашого майна (автомобіля), то тільки до винуватця. Якщо пов’язано з стражданням від тілесних ушкоджень, то в межах 2550.00 грн. – до страховика, а решта до винуватця.

 27. Таня Пише:

  Доброго дня!!!Підкажіть мені, буль ласка, виникла така ситуація…У мене є рішення суду про відшкодування збитків з страхової компанії, звертаючись у їхнє відділення по місцю укладання договору страхування, вони відмовляються у виплаті, посилаючись на те, що головне відділення компанії знаходиться у Києві,тому виплату мають здійснювати вони…Чи правомірно діє місцеве відділення, і як мені правильно вирішити цю ситуацію? Щиро вдячна!!!

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Річ в тім, що Вам потрібно взяти в суді виконавчий лист і пред’явити його до виконання у відділ державної виконавчої служби того району, де зареєстрований страховик. У Вашому випадку один з районів міста Києва. В заяві до відділу ДВС вказати реквізити свого рахунку в банку. І тоді виконавець дасть страховику строк на добровільне виконання рішення (до 7 днів). Якщо рішення не буде виконано, проведе примусове стягнення.

  • Христина Пише:

   Доброго вечора!Підскажіть будь-ласка що робити,якщо страхова компанія відмовляється робити відшкодування,а в умовах договору вказано що з цивільним позовом можна звернутись тільки до Третейського суду?

   • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

    Потрібно звертатись в Третейський суд, який Ви погодили в договорі страхування. В іншому випадку суд найвірогідніше залишить ваш позов без розгляду.

 28. Андрій Григорович Пише:

  Доброго дня, Мар’ян Васильович!
  Страхова компанія відмовляється при виплаті відшкодування на картковий рахунок потерпілого включати розмір платежу ПДВ. Наскільки мені відомо, це є неправомірним. Компанія на моє прохання надіслала розрахунок, але я помітив, що у прикінцевих положеннях слова типу “без ПДВ” “пропали” на відміну від того варіанту, який у справі.
  Пишу скаргу до Держфінпослуг та МТ бюро. Чи не могли б ви надати, будь-ласка, приклади таких заяв, можливо загальну консультацію.
  Ми багатодітна сім’я, проживаємо у гуртожитку – чи можуть ці факти якимось чином нам допомогти у ході процесу?
  Дякую!
  Андрій, м.Київ.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Не все з написаного мені зрозуміло. Відповім на те, що зрозумів.
   Вирахування ПДВ з суми страхового відшкодування справді є незаконним.
   Здається на сайті я розміщав зразок скарги в Держфінпослуг. Скористайтесь ним для зразку.
   Я не пишу скарг в МТСБУ, оскільки на моє переконання це не є дієвий спосіб захисту прав.
   Закон не передбачає будь-яких преференцій щодо багатодітних сімей.
   П.с. Що і куди “пропало” я чітко не зрозумів. Можу тільки здогадуватись.
   Якщо сума відшкодування в кінцевому результаті правильна, то яка різниця що куди “пропало”?

   • Андрій Григорович Пише:

    Доброго дня, щиро дякую за увагу!
    Саме сума зменшилася на розмір ПДВ у порівнянні з тим розрахунком, який мені показували у справі. В принципі в ньому вона була вже прописана певною сумою “до виплати” із зазначенням “без ПДВ”.
    Зі слів комісара МТ бюро “підтримує” таку політику компанії (Гарант Авто)при такій умові, як я згадував (виплата не на СТО, а на картковий рахунок), хоча різниці, як мені пояснили, між цими варіантами для страхової не повинно бути ніякої згідно законодавства.
    Підскажіть, будь-ласка, Мар’яне, коли краще писати скарги до Держфінпослуг та позовної заяви до суду – до чи після надходження коштів мені на картковий рахунок?

    Щиро вдячний за турботу, дякую!!

    • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

     Відповідь надіслана на електронну скриньку.

     • Андрій Пише:

      Шановний пане Мар’яне, дуже вдячний Вам за не байдужість!!
      Приємно мати справу з юридично грамотною та відкритою до спілкування людиною (розумію, що у багатьох випадках Ваші колеги можливо не захотіли б навіть і цього підказати-пояснити).

      Усіх благ і гараздів Вам.

      З вдячністю, Андрій.

 29. Наталочка Пише:

  Доброго дня. В мене виникла така ситуація. Мій знайомий потрапив в ДТП. Автомобіль був застрахований. Тепер складаю позовну заяву в суд. Підкажіть як правильно оформити її, щоб можна було просити відшкодування шкоди з винного, а потім, щоб у нього було право регресної вимоги до страхової компанії.

  P.S. Страхова компанія на стадії банкрутства і нічого відшкодовувати не збирається.

  Дякую за допомогу.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   На жаль, не все так просто. Страхувальник не має права регресу до страховика по “цивілці”. Регрес виникає у випадку, коли особа відшкодувала збиток, заподіяний іншою особою. А в даному випадку страховик не заподіював шкоди. Якщо суд вирішить стягнути кошти безпосередньо з винуватця ДТП, то у нього не буде права регресу до страховика. Компенсація витрат винуватця можлива тільки за умови попереднього погодження такої виплати (ст. 36 Закону). В іншому випадку страховик може відмовити у виплаті компенсації.

 30. sergand Пише:

  Допоможіть в ситуації. Мій тесть попав в ДТП на автомобілі, який зареєстрований на мені. Він є винуватцем. Його швидка забрала в лікарню і він не заявив про випадок в страхову. Про ДТП я дізнався через тиждень і відразу повідомив страхову. Знаю, що потрібно написати заяву непізніше 3х днів, тому прошу порадьте, як правильно вийти з ситуації, щоб страхова виплатила потерпілим збитки.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Доброго дня!
   Невчасне повідомлення не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування. Тому виплату потерпілим страховик зобов’язаний здійснити незалежно від того, що ви повідомили його пізніше.
   Однак, в такому випадку після виплати відшкодування третій особі, страховик буде мати право зворотної вимоги до Вашого тестя.
   Тому в такому випадку я б порадив:
   – зафіксувати Ваше звернення до страховика з повідомленням про подію. Якщо Ви цього ще не зробили. Це може бути копія Вашої заяви з відміткою страховика про дату прийняття. І надалі всі документи надавати тільки під розписку, в якій зазначено дату отримання страховиком.
   – зібрати документи з лікувальних закладів та “швидкої” про стан Вашого тестя. Вони мають в майбутньому (якщо страховик заявить вимогу) довести, що невчасне повідомлення мало місце з поважних причин.
   Сподіваюсь, що я зрозуміло пояснив. Там ще є кілька нюансів, але на даному етапі цього буде достатньо, щоб убезпечити себе на майбутнє.

 31. Бабек Пише:

  Здравствуйте Марьян Васильевич! У меня такая проблема:-
  я заключил договор КАСКО с СК “Страховщик” в данном договоре четко указан следующий пункт на что мне пришел отказ от возмещения страхового случая. а именно
  “Використання ТЗ у заздалегіть відомому Страхувальнику або його довіреним особам \ водію незадовільному техничному стані (визначення техничного стану ТЗ провадиця згідно з чинними ПДР, зокрема їзди на шинах, зношених по над допустимі межи та таких , що не відповідають сезону експлуатації.(В межах цього договору відповідність шин сезону єксплуатації визначается на момент настання ДТП, а саме відповідністью встановленних на ТХ шин стану дорожнього покриття (наприклад , ожеледіця та літні шини ). Зимовим сезоном вважаєтся період з 15.11 по 15.03 кожного року.)

  Случай ДТП был зафиксирован 17.11 т.е 2 дня как уже настало зимнее время.а на а\м стояли летние резины.
  Как мне быть?
  Что делать?
  Мне насчитали ремонта на 8300 грн. Для меня это серьезные траты.
  mr.babekkk@mail.ru

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Шановний Бабек. Для початку хотілося б прочитати текст договору (бажано весь) та лист-відмову у виплаті страхового відшкодування. Ви ж розумієте, що роль грає кожне слово. Якщо є можливість і бажання відскануйте вказані документи і перешліть на мою електронну скриньку. Ви отримаєте від мене тестове повідомлення без посередньо на свою електронну пошту. В моїй практиці був випадок відмови в звязку із зношеними шинами. Справа закінчилась на користь клієнта. Постараюсь допомогти, якщо зможу.

 32. Александр Пише:

  Прошу помощи!
  в июле2012г. была авария, я вовремя написал заявление, мне в страховой дали номер аварийного комиссара, с ним встретились через день после написания заявления.Он сфотографировал места ударов. И все , сказал ждать звонка страховой.я потом привез решения суда в сентябре на выплату. И после этого начали морозится в страховой, что пока сумму не назначили, документы на выплату не подписались!Ознакомится с материалами не дали, тем более со страховым актом!
  в январе написал в госфинуслуги, от куда пришло письмо, что я в заявлении не указал размер ущерба, обстоятельства и документ на выплату, а именно акт эксперта. Так же страховая сказала что они мне не предоставили комиссара, что типа они не провели оценку!!!!я в яросте!!как можно так врать, ведь у меня есть свидетель который видел как машину фоткал комиссар . Что мне делать? как поступить в такой ситуации?писать в прокуратуру?в моторное? просьба большая ответить и дать профессиональный совет

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Я постараюсь допомогти наскільки це можливо. Очікуйте додаткові питання на свою електронну скриньку.

 33. MARINA Пише:

  Добридень!Принагідно також маю питання: чи залишається бодай-який вплив на страховика(в контексті ст.20ч.3,або ж ч.1ст.40)з боку МТСБУ після того як першому анулювали ліцензію в Держфінпослугах? І чи може бути правомірним позов саме до МТСБУ,як до “гаранта”? Заздалегідь вдячний за відповідь.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Анулювання ліцензії, на мій погляд, максимальна санкція за порушення законодавства в сфері фінансових послуг. Згідно закону предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Тобто без ліцензії страховик не може здійснювати господарську діяльність з певного виду страхування.
   Щодо другої частини запитання. МТСБУ відшкодовує шкоду тільки у випадку визнання страховика банкрутом та/або його ліквідаці і виключно у випадку, коли коштів та майна страховика не достатньо для виконання його зобов’язань.

 34. Валентина Пише:

  Здравствуйте, Марьян Васильевич!
  В данном исковом заявлении вы пишете: Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (далі – Закон) виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання страховиком необхідних документів.
  Я не специалист, но в этом Законе нет уже такой статьи. Я находила старые редакции Закона и там она была, но так и не нашла того Закона, по которому и когда появились и вступили с силу такие изменения. Есть пункт в котором указано, что Страховщик должен принять решение о выплате либо о невыплате (простите за каламбур), но не указано в какие сроки. Теперь есть п. 36.2 в котором говорится о том, что Страховщик должен в период от 15-ти до 90-та дней со дня согласования им суммы страхового возмещения с потерпевшим, принять решение о выплате и выплатить. Теперь все еще более размыто и не понятно. Когда же по Закону должна быть выплата при наличии всех необходимых документов? И если пострадавший не согласен с тем, что навязывает ему СТРАХОВЩИК – а именно – выплатой 41 тыс вместо 49 ввиду того, что они на каком-то интернет-аукционе кем-то оценивали эту машину и хотят ее продать. Если мы не хотим продавать машину и хотим получить выплату по полису в полном объеме – 49 тыс., получается мы не согласны с суммой все затянется и придется подавать все таки в суд? И все же можно ли ссылаться на пункт в договоре, где говорится о том, что выплата страхового возмещения совершается в течение месяца со дня получения Страховщиком всех документов?

 35. Олександр Пише:

  Доброго дня пані Мар’яна !
  Підскажіть будь-ласка, чи варто мені подавати позовну заяву до суду стосовно страхового відшкодування, якщо терміни поданих мною документів закінчилися 10 листопада, а лист від страхової компанії був направлений 16 листопада в якому зазначається: що страхова компанія почала розслідування по моїй справі (нібито у них є підозра на шахрайські дії виновника ДТП, у зв’язку тим що він на протязі двох місяців потратив у два ДТП).
  Завчасно вдячний
  З повагою Олександр.

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Доброго дня, Олександре. На Вашу електронну скриньку направлено листа з додатковими запитаннями. Дайте відповідь на них і я спробую допомогти Вам розібратися в ситуації

 36. Євген Пише:

  Добрий день.Скажіть будь-ласка,чи можу я написати позовного листа до суду, після виходу 3-х річного позовного строку?Я неодноразово писав заяви до страхової компанії про строки виплати компенсації,але жодної відповіді.Я надав експертизу пошкодження мого авто з СТО,але СК зробила ще 2 експертизи без мого відома (остання сума в 3р.менша від моєї)чи мають вони право на такі дії?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Доброго дня, Євгене. На Вашу електронну скриньку направлено листа з додатковими запитаннями. Дайте відповідь на них і я спробую допомогти Вам розібратися в ситуації.

 37. Володимир Пише:

  Скажіть будь-ласка, якщо за час невиплати страхового відшкодування, людина, а вона також є підприємцем, уклала договір з перевізником(таксі) а тепер хоче стягнути витрачені гроші на таксі з страхової…..як думаєте обов`язково в господарський суд чи можна спробувати в міський? а там якщо спитають, то скаже що крім особистих поїздок мала і ділові, оскільки підприємець і ще одне, скажіть як можна подати позов так щоб прийняли до розгляду якщо тут( в нашому місті) знаходиться “районне відділення обласної дирекції” ))))дякую!

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Особисто я не розділяю Ваших поглядів. І ось чому.
   Збиток, якого зазнала особа внаслідок ДТП і страхове відшкодування – це різні речі.

   Відповідно до ч.2 ст. 22 Цивільного кодексу України:
   “2. Збитками є:
   1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
   2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).”

   А в розмір страхового відшкодування, згідно зі ст. 29 Закону, входять:
   “У зв’язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.”

   Страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування. І це зовсім не означає, що воно покриє всі збитки.
   Санкцією за невчасну виплату страхового відшкодування є виключно пеня. Згідно ст. 37 Закону це подвійна облікова ставка НБУ за весь час прострочення.
   Але Вам потрібно буде довести момент отримання страховиком всіх необхідних документів для прийняття рішення про виплату.

 38. Сергій Пише:

  Дякую за Вашу відповідь!

 39. Сергій Пише:

  Добрий день!
  У мене є питання, чи можу я доказати те, що страховик не виплачує мені страх. відшкодування, якщо я не маю копії поданої заяви на виплату, та не зафіксовано документально дату подачі останнього документу?Знаю тільки за яким № зареєстрована моя заява на виплату!
  В вашому позові є прохання про забеспечення доказів.
  Чи потрібно заяву про забеспечення доказів писати окремо від позову? І що робити, коли страхова компанія не надасть ці докази суду?
  Тільки на вашому сайті я знайшов приклад позову, який мені може підходити, на інших сайтах такого не має!

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Доброго дня, Сергій.
   Якщо у Вас немає жодних документів, то, звичайно, Вам не вдасться довести Ваше звернення до стаховика.
   Однак, можна звернутись до страховика з письмовою заявою про видачу копій документів. Найймовірніше ця заява буде проігнорована. Однак, якщо правильно її скласти, то вона може слугувати доказом певних обставин.
   Про забезпечення доказів можна написати окрему заяву, а можна включити прохання про забезпечення до позовної заяви. У приведеному прикладі я не хотів писати окремий документ, оскільки обгрунтовував неможливість надання деяких доказів в позовній заяві. В даному випадку, крім іншого, це підкреслювало не тільки порушення страховиком страхового законодавства, а й небажання надавати інформацію про хід розгляду справи.
   Більше інформації надішлю Вам пізніше на електронну скриньку.

   P.s. Даний зразок з’явився завдяки тому, що я, серед іншого, спеціалізуюсь на веденні страхових справ (укладення договорів страхування, консультації зі страхового законодавства, стягнення страхового відшкодування).

  • Іван Пише:

   Добрий день!Сергію! У мене до ,Вас, велике прохання. Виникла подібна ситуація з СК.Чи не могли б Ви вислати зразок письмової заяви про видачу копій документів. Буду дуже вдячний.

   parfenyuk_ivan@mail.ru

 40. Елена Пише:

  Підскажіть, чи можна для визначення підсудності у справі по стягненню суми страхового відшкодування (цивілка) користуватись ЗУ “про захист прав споживачів” та подавати позов за місцем знаходження позивача? А також не платити судовий збір та ІТЗ?

  • Мар'ян Коцан Мар'ян Коцан Пише:

   Шановна Олено.
   Однозначно не можна. В даному випадку Ви не є споживачем страхових послуг. По КАСКО (або будь-якому іншому майновому виду страхування) це можливо, а от по цивілці не вийде. З цього приводу є практика ВСУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Вгору